Manažment riadenia flotíl akumulátorov - IBOS

iBOS je inteligentný systém pre organizovanie
a manažment flotíl trakčných akumulátorov

Výhody IBOS

- pracuje s hocijakým typom a značkou nabíjačov

- dokáže organizovať až 200 nabíjačov v 9 skupinách

- online reporting flotily je prístupný z každého zariadenia a miesta s prístupom na Internet

- iBOS zabezpečí rovnomerné využitie všetkých akumulátorov

- optimálne využívanie flotily zabráni značným škodám na majetku, z dôvodu neregulárneho používania akumulátorov
Pre viac informácií a nezáväznú cenovú ponuku nás kontaktujte